Rejestracja elektroniczna


Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata.

Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

Informujemy, że na terenie uczelni nie ma możliwości wpłacania wpisowego i opłaty rekrutacyjnej.

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

Uwaga dotycząca absolwentów studiów licencjackich naszej Uczelni:

Dotychczasowy indywidualny numer konta do wpłat przestaje działać. Nowe konto zostanie wygenerowane po zakończeniu rekrutacji.

---

Zarejestruj się za pomocą Wirtualnego Dziekanatu...