Skip to main content

NAUKA DLA PRAKTYKI
Interdyscyplinarny projekt współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej ze środowiskiem oświatowym.

Konferencja szkoleniowaPrzyczyny konfliktów i trudnych sytuacji w szkole i wybrane metody ich rozwiązywania.
29 września 2017r. godz. 8.30

Prelegenci


Cel konferencji


Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości diagnozy konfliktów w szkole a także wskazanie na wybrane metody ich rozwiązywania. Uczestnicy poznają przyczyny pojawiających się konfliktów oraz działania jakie mogą zostać podjęte zarówno na poziomie prewencji, jak i interwencji w szkole.

W szczególności zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania mediacji jako metody, którą może wykorzystać nauczyciel w konfliktach szkolnych. Uczestnicy będą mogli również uczestniczyć w warsztatach. Każdy uczestnik konferencji otrzymuje materiały, certyfikat oraz poczęstunek.

Program konferencji


                                                                                                            
 • Konflikty w szkole – przyczyny i rodzaje
 • Zachowania trudne czy zaburzone?
 • Rola mediacji w oświacie
 • Relacje z działań mediacyjnych – dobre praktyki mediatorów
 • Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów w oświacie – obszary zastosowania
 • Doświadczenia ośrodków mediacyjnych
 • Warsztaty:
 • Anatomia konfliktu – jak diagnozować konflikty w szkole?
 • Rozwiązywanie konfliktów – wybrane metody.
 • Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
 • Skuteczna komunikacja w sytuacji konfliktu – jak to robić?