Skip to main content

NAUKA DLA PRAKTYKI
Interdyscyplinarny projekt współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej ze środowiskiem oświatowym.

II Konferencja szkoleniowaKSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELA W ASPEKCIE REALIZACJI PROCESU WYCHOWANIA
WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ

1 grudnia 2017 r. godz. 8.30

Prelegenci


Cel konferencji


Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza kompetencji wychowawczych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w kontekście nowych rozwiązań edukacyjnych. Permanentne doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych wkomponowane w tę profesję stanowi element rozwoju zawodowego nauczycieli. Kursy i szkolenia są zatem formą wzbogacania warsztatu pracy i mogą stanowić o efektywności projektowanych oddziaływań wychowawczych.

Niniejsza konferencja jest płaszczyzną korelacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w postaci wykładów oraz warsztatów metodycznych wzbogaco- nych o materiały dydaktyczne, publikacje i relacje z doświadczeń w postaci podręcznika dobrych praktyk. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konferencji oraz certyfikat udziału w wybranych warsztatach metodycznych. Konferencja jest bezpłatna.

Program konferencji


                                                                                                            
 • Nauczyciel XXI wieku
 • Przedszkole i szkoła jako placówki rozwoju dziecka, aspekt pracy nauczyciela
 • Bezpieczeństwo dzieci i nauczyciela w codzienności przedszkolnej i szkolnej, aspekt prawny
 • Edukacja zdrowotna jako płaszczyzna dobrych relacji
 • Innowacyjne metody pracy nauczyciela
 • Arteterapia jako sposób na wzbudzanie aktywności twórczej
 • Priorytety kształcenia studentów - aspekt teoretyczny i praktyczny
 • Warsztaty:
 • Nauczyciel – mistrz i przyjaciel
 • Innowacje dydaktyczne. Sztuka współdziałania
 • Edukacja zdrowotna inaczej. Nawyki i uprzedzenia
 • Twórczość dziecka. Płaszczyzna współpracy
 • Relacje społeczne. Umiejętności i zagrożenia