Skip to main content

NAUKA DLA PRAKTYKI
Interdyscyplinarny projekt współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej ze środowiskiem oświatowym.

Konferencja szkoleniowaAlternatywne metody rozwiązywania problemów: negocjacje, mediacje, facylitacja.

23 maja 2018 r. godz. 8.30

Prelegenci


Cel konferencji


Celem konferencji jest zaprezentowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów takich jak negocjacje, mediacje i facylitacja. Uczestnicy poznają możliwości zastosowania tych metod w środowisku oświatowym a także rozwiną umiejętności ich konstruktywnego stosowania.

Program konferencji


                                                                                                            
 • ADR – y w systemie oświaty i prawa
 • Mediacje jako metoda
 • Nauczyciel mediatorem – możliwości i wymagane umiejętności
 • Młodzież na temat sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji w szkołach
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – prezentacja programu
 • Negocjacje i facylitacja jako kompetencje nauczyciela
 • Warsztaty:
 • Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów – mediacje szkolne i rówieśnicze
 • Skuteczna komunikacja w sytuacji konfliktu – jak to robić?
 • Metody prowadzenia zebrań
 • Elementy negocjacji

Zgłoś swoje uczestnictwo w konferencji • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Staropolską Szkołę Wyższą informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zarejestrowane na konferencję otrzymają potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres email podany w formularzu.

   Potwierdzam wyrażenie powyższych zgód i chcę się zarejestrować.


Patronat nad konferencja objęli Burmistrz Miasta Bochnia i Starosta Powiatu Bocheńskiego.