Skip to main content

NAUKA DLA PRAKTYKI
Interdyscyplinarny projekt współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej ze środowiskiem oświatowym.

III Konferencja szkoleniowaZABURZENIA ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

19 stycznia 2018 r.

Prelegenci


Agnieszka Sprzęczka-Piłacik - pedagog, doradca metodyczny w SODMiDN w Kielcach, absolwentka WSP w Kielcach oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dodatkowe kwalifikacje: certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, zajmuje się diagnozą uczniów, prowadzi Grupę Wsparcia dla Rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, wspomaga szkoły w zakresie doskonalenia.

Łukasz Kołomański - pedagog , profilaktyk, trener behawioralny, edukator działań antydyskryminacyjnych, członek Antyprzemocowej Sieci Mężczyzn, certyfikowany trener ART. (Trening Zastępowania Agresji), działacz społeczny, absolwent AŚ w Kielcach, zajmuję się diagnozą pedagogiczną oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, współprowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera oraz Trening Umiejętności Społecznych oraz wsparcie dla osób nadużywających urządzeń i aplikacji multimedialnych.

Katarzyna Naszydłowska-Sęk - psycholog, absolwentka psychologii- specjalności Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

Danuta Kossak - socjolog, psycholog. absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dodatkowe kwalifikacje: zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów niepełnosprawnych.

Robert Adamczyk - psychoterapeuta z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Polanika

Justyna Świerczyńska - psycholog, psychoterapeuta, ukończyła 4 letni kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej zakończony uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, terapeuta II st. integracji sensorycznej. Doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i trudnościami wychowawczymi zdobyłam w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego "Syntonia" w Kielcach.

Cel konferencji


Celem konferencji jest zapoznanie z problematyką zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz dobrymi praktykami w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program konferencji


                                                                                                            
  • Zaburzenia zachowania, a zaburzenia opozycyjno- buntownicze
  • Zaburzenia zachowania w kontekście uwarunkowań środowiska rodzinnego
  • Jakość życia dzieci z ADHD w świetle badań
  • Radzenie sobie ze złością i gniewem u dzieci i młodzieży w świetle doświadczeń pracy z grupą
  • Przyjazna terapia behawioralna zaburzeń zachowania
  • Dobre praktyki – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Podzamcze Chęciny
  • Warsztat: "Patrz na ser nie na dziury"

Konferencja organizowana jest w partnerstwie z MZPPP Kielce
oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Podzamcze Chęciny.