Skip to main content

NAUKA DLA PRAKTYKI
Interdyscyplinarny projekt współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej ze środowiskiem oświatowym.

V Konferencja szkoleniowaZACHOWANIA RYZYKOWNE. DIAGNOZA I REFLEKSJA

25 maja 2018 r. godz. 8.30

Prelegenci


Program konferencji


                                                                                                            
 • Społeczny kontekst zachowań ryzykownych
 • Diagnostyka zaburzeń zachowania
 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych
 • Profilaktyczne aspekty przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym
 • Współpraca szkoły z instytucjami w kontekście rozwiązywania problemów
 • Prewencyjne działania policji
 • Skala zachowań ryzykownych w świetle danych statystycznych
 • Warsztaty:
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem, wsparcie, pomoc i wzajemne relacje
 • Negocjacje i mediacje w sprawach trudnych
 • Relacje społeczne. Umiejętności i zagrożenia

Zgłoś swoje uczestnictwo w konferencji • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Staropolską Szkołę Wyższą informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zarejestrowane na konferencję otrzymają potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres email podany w formularzu.

   Potwierdzam wyrażenie powyższych zgód i chcę się zarejestrować.