1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Dla kandydata

Informacje dla kandydatów.

Czytaj więcej »

Dla studenta

Informacje dla studentów.

Czytaj więcej »

Dla wykładowcy

Informacje dla prowadzących.

Czytaj więcej »

Biuro Karier

Absolwenci, pracodawcy.

Czytaj więcej »

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH (dawniej WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH) została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001 z dnia 18.01.2001 r. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 199 i posiada osobowość prawną. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prowadzi zarówno 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie), 3,5 letnie studia inżynierskie oraz studia II-go stopnia (magisterskie). Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne).

OFERTA EDUKACYJNA
STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/z terapią pedagogiczną

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/z terapią pedagogiczną
 • Logopedia
 • Resocjalizacja/Resocjalizacja z pracą sądową
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem karier
 • Asystent rodziny

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Logopedia
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka / Wychowanie przedszkolne
 • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)/ Edukacja wczesnoszkolna

PSYCHOLOGIA  

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Psychologia edukacji
 • Wspieranie w rozwoju

KULTUROZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Kultura i wizerunek regionu
 • Reklama i public relations  

FILOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Filologia rosyjska. Specjalność biznesowa i translatorska
 • Filologia hiszpańska. Język hiszpański w biznesie i turystyce

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • hotelarstwo i turystyka
 • gospodarka i administracja publiczna
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • rachunkowość i doradztwo finansowe
 • ekonomika transportu i spedycji
 • handel zagraniczny
 • ekonomika gospodarstwa domowego

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

 • hotelarstwo i turystyka
 • gospodarka i administracja publiczna
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • rachunkowość i doradztwo finansowe
 • gospodarka i planowanie przestrzenne

PRAWO GOSPODARCZE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego
 • prawo finansowe i podatkowe
 • prawo gospodarcze i handlowe

FINANSE I RACHUNKOWOŚC* NOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • rachunkowość i podatki
 • finanse publiczne
 • finanse podmiotów gospodarczych
 • bankowość

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • SPA & Wellnes z kosmetologią
 • Masaż leczniczy w rehabilitacji

* - Uruchomienie kierunku nastąpi po uzyskaniu zgody MNiSW.

Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Ekonomicznego w Kielcach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Pedagogicznego w Kielcach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Kielcach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Zamiejscowego w Bochni

Studia I-go stopnia kończą się egzaminem dyplomowym. Studenci mogą otrzymać stypendium socjalne i naukowe oraz stypendium z tytułu niepełnosprawności. W Uczelni działa samorząd studencki oraz liczne koła naukowe, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze. Uczelnia prowadzi także kształcenie w wydziałach zamiejscowych w Myślenicach, Krośnie oraz w Bochni.

Z a p r a s z a m y  d o  s t u d i o w a n i a  w  n a s z e j  U c z e l n i

Ostatnio dodane

 

 

 

 

 

 

               kliknij...

Skąd uzyskałeś informację o Uczelni?