Awans naukowy Dziekan Wydziału Pedagogicznego w Kielcach - dr hab. Jolanta Góral-Półrola prof. StSW

14 marca w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr Jolanta Góral-Półrola, na uroczystej promocji odebrała dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym.

Umowa o współpracy z Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym

9 marca 2017 roku została podpisana umowa o współpracy między Staropolską Szkołą Wyższą, a Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Winnicy na Ukrainie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo XXI wieku - 12-13 maja

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Bezpieczeństwo XXI wieku. Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do 28 kwietnia 2017.